Iletisim Bilgileri
ISTANBUL MERKEZ
Yakacýk, Hürriyet Mah. E-5 Yan Yol Üzeri
No:57 34876 Kartal / ÝSTANBUL
Tel:(0216)453 04 00 Faks:(0216) 453 04 00
E-mail:info@sankomakina.com.tr
ISTANBUL AVRUPA
Akçaburgaz Mahallesi, Hadimköy Yolu, No:200 Esenyurt / ISTANBUL
Tel: (0212) 886 24 86 - 88 Faks: (0212) 657 60 00
ADANA
Turhan Cemal Beriker Bulvari. 16.Km Zeytinli Mahallesi No:794  Seyhan
Tel: (0322) 271 04 73 (Pbx) Faks: (0322) 271 04 76

ANKARA
Ivedik Mah. Anadolu Bulvari No:181/A  YENIMAHALLE
Tel: (0312) 354 72 77 Faks:(0312) 354 79 19

DIYARBAKIR
Baðlar Mah. 1103 Sok. Birtane Plaza No:3/14 Kantar Kavsagi/BAGLAR
Tel:(0412) 252 36 50 – 252 36 51 Faks:(0412) 251 33 75

GAZIANTEP
Sani Konukoglu Bulvari Üzeri
Tel:(0342) 211 37 80 Faks:(0342) 241 05 24

IZMIR
Ankara Asfalti Üzeri 20.Km Istiklal 40 No:89/11-12 Ulucak Kemalpasa
Tel:(0232) 877 23 40 Faks:(0232) 877 23 45

ANTALYA
Ahatli Mah. 75.Yil Caddesi No:140/5-6 Akdeniz Sanayi Sitesi Kepez
Tel:(0242) 226 05 42 Faks:(0242) 226 05 43

BURSA
Kükürlü  Mah. Mudanya Caddesi No:139 Osmangazi
Tel:(0224) 233 07 60  Faks:(0224) 233 07 61

TRABZON
Gülyali Mah. Rize Cad. no: 106 Yalincak
Tel: (0462) 335 27 27 Faks: (0462) 334 62 27

SAKARYA
Hanli Sakarya Mah. Satso Sokak. No:33 Arifiye
TEL:  (264) 295 83 00  FAKS (264) 275 17 00